SchatzAdvies

Cliënten

In de loop van drie decennia heeft SchatzAdvies breed palet aan mensen en organisaties in de private en publieke sector ondersteund, zowel binnen als buiten Nederland.

Onderzoek en organisatieadvies

SchatzAdvies heeft voor cliënten een veelheid aan grote en kleinere adviestrajecten verzorgd, nu eens individueel en dan weer organisatiebreed. Voorbeelden zijn verandermanagement en herstructureringen in kleine en middelgrote organisaties in Nederland. Ook heeft SchatzAdvies strategiebepalingen, marktverkenningen en evaluaties uitgevoerd voor universiteiten, hogescholen, adviesraden en andere non-profit instellingen. SchatzAdvies heeft zich verder gespecialiseerd in deskundigheidsbevordering, efficiencyverhoging en herstructurering van management in gerechtelijke organisaties in binnen- en buitenland.

Coaching

SchatzAdvies heeft daarnaast in de afgelopen dertig jaar veel individuele coachingstrajecten en loopbaanbegeleidingen verzorgd voor hoger opgeleiden: leidinggevenden, directeuren en bestuurders. Cliënten waren bijvoorbeeld grootstedelijke gemeentelijke diensten, stadsdelen, of provincies, universiteiten, woningcorporaties en andere publieke of semipublieke instellingen. Ook de Nederlandse politie, commerciële adviesorganisaties en middelgrote en grote (internationale) bedrijven behoorden tot de klantenkring van SchatzAdvies.

Jonge doelgroep

Sinds 2007 richt SchatzAdvies zich specifiek op begeleiding van een jongere doelgroep: mensen in de eindfase van hun studie, pas afgestudeerden en mensen in de eerste fase van hun loopbaan. Sommigen hebben ondersteuning nodig om een goede entree te maken op de arbeidsmarkt. Anderen hebben behoefte aan begeleiding bij de eerste vervolgstappen op hun carrièrepad of zoeken ondersteuning bij het verkennen van nieuwe carrièremogelijkheden.

Internationaal

Via een gelieerde onderneming, LaLance Partners in Management [doorklikken], heeft  SchatzAdvies gedurende vele jaren internationaal aangestuurde projecten geleid bij rechtspraak en politie in het buitenland, vooral in Oost Europa. Met als de invalshoek de organisatiekunde en het management van menselijk kapitaal heeft LaLance internationaal een reputatie opgebouwd bij het ontwikkelen van strategie, personeel en structuur in de rechtspraak en bij bestrijding en preventie van corruptie in overheidsorganisaties. LaLance heeft onder meer projecten uitgevoerd voor het IMF, de Raad van Europa, en de Europese Commissie. Landen waar LaLance actief is geweest zijn, onder meer, Albanië, Jordanië, Kroatië, Moldavië, Servië, Slovenië, Tsjechië, Belarus, en Indonesië.