SchatzAdvies

Medische Carrièrecoach

Als specialiteit biedt SchatzAdvies het adviestraject de medische carrièrecoach, een specifieke vorm van begeleiding voor aankomende en jonge artsen bij hun carrièrekeuze in de geneeskunde. Via online-instrumenten en gerichte gesprekken helpt SchatzAdvies deze doelgroep om goede carrièrekeuzes te maken in de geneeskunde.

Kiezen voor een specialisme

Het kiezen van een medisch specialisme is een van de meest significante beslissingen die geneeskundestudenten moeten nemen. In de opleiding wordt weinig formele aandacht besteed aan de medische beroepskeuze, hoewel het ook in het belang van ziekenhuizen is om te zorgen dat aanstaande specialisten de juiste keuze maken. De grote investeringen die met een specialistenopleiding zijn gemoeid maken vergissingen kostbaar.

Wat voor dokter wil je worden?

Voor veel aanstaande of jonge artsen is de vraag wat voor dokter ze willen worden niet gemakkelijk te beantwoorden. De gangbare theorie is dat zij in de loop van hun studie vanzelf ontdekken waar hun kracht en belangstelling liggen en dat zij zo vanzelf toegroeien naar de juiste keuze. In de praktijk blijkt dat allemaal vaak minder vanzelf te gaan en voelen studenten zich weinig gesteund bij hun individuele keuzeproces.

Behoefte aan begeleiding

Voor geneeskundestudenten is geïndividualiseerde ondersteuning  bij hun keuze ook buiten de universiteit nauwelijks beschikbaar. Een recente peiling door SchatzAdvies onder aanstaande artsen bij de Universiteit van Amsterdam laat zien dat hieraan veel behoefte bestaat. Om in deze duidelijke leemte te voorzien, heeft SchatzAdvies korte, deels geïndividualiseerd begeleidingstrajecten ontwikkeld.

Inhoud van het traject

Via een gerichte combinatie van gestructureerde gesprekken en online instrumenten helpt SchatzAdvies aankomende en jonge artsen om zich een beeld te vormen van hun eigen carrièrebehoeften en wensen. Vervolgens worden ze geholpen inzicht te krijgen in de manier waarop het werk in verschillende specialismen valt te rijmen met hun wensen en behoeften. Op die manier zijn ze zelf in staat een goed gefundeerde carrièrekeuze te maken.