SchatzAdvies

Henriette Schatz

Sinds 1990 heeft Henriette Schatz zich ontwikkeld tot een allround talentmanager. Na een internationale carrière, vooral in Oost Europa, als adviseur en projectmanager op het gebied van rechtspraakhervorming en corruptiepreventie wil zij nu haar langjarige ervaring overdragen op een jongere doelgroep. Daarom richt zij zich nu vooral op het begeleiden van jong talent, in het bijzonder in de medische sector.

Achtergrond

Henriette studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1983 in de sociale wetenschappen en linguïstiek aan Georgetown University, in Washington, D.C. Als taalkundig onderzoeker en leidinggevende werkte zij onder meer bij IBM, het U.S. Department of State en de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

Adviescarrière

Sinds 1990 werkt zij niet alleen als internationaal projectmanager voor LaLance Partners in Management, maar ook als organisatieadviseur, coach en loopbaanbegeleider binnen SchatzAdvies. Daarnaast is zij sinds 1990 als directeur, partner, projectleider en manager betrokken geweest bij enkele managementadviesbureaus. Zij heeft veel onderzoeks- en veranderprojecten geleid in binnen- buitenland op het gebied van organisatie van werkprocessen, organisatieverandering, loopbaanvraagstukken en talentmanagement.

Technical Assistance

In internationale technical assistance-projecten heeft zij een ervaring van meer dan twee decennia, met name bij de preventie van corruptie en op het gebied van efficiencyverbetering, werklastmeting en hervorming van de rechtspraak. Ze heeft projecten uitgevoerd in Oost Europa (o.a. Albanië, Belarus, Kroatië, Moldavië, Slovenië, en Tsjechië) en Indonesië, in het kader van EU-toetreding of voor organisaties als de Raad van Europa of het International Monetair Fonds.

Coaching en advies

In haar huidige adviespraktijk richt zij zich op advisering, coaching en begeleiding van hoger gekwalificeerd personeel. In het bijzonder houdt zij zich bezig met het ondersteunen van jong talent.